ทนายความจังหวัดลำพูน 097 241 8853

ทนายความจังหวัดลำพูน 097 241 8853

เปิดหน้าต่อไป

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน

หัวข้อเบอร์โทรศัพท์สถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน

 • เบอร์ติดต่อสถานีตำรวจในเขตจังหวัดลำพูน
 • เบอร์ติดต่อสำนักงานอัยการ
 • เบอร์ติดต่อศาลยุติธรรม
 • เบอร์ติดต่อสำนักงานบังคับคดี
 • เบอร์ติดต่อเรือนจำ

สถานีตำรวจภูธรในเขตจังหวัดลำพูน

สภ.เมืองลำพูน

ที่อยู่        11 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์         053512042

เบอร์โทรสาร           053512042

สภ.ก้อ

ที่อยู่        73 ต.ก้อ อ.ก้อ จ.ลำพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์         0819522580

เบอร์โทรสาร           0_

สภ.ทากาศ

ที่อยู่        159 ม.10 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170

เบอร์โทรศัพท์         053574684

เบอร์โทรสาร           053574684

สภ.ทุ่งหัวช้าง

ที่อยู่        50 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160

เบอร์โทรศัพท์         053975158

เบอร์โทรสาร           053975158

สภ.นิคมอุตสาหกรรม

ที่อยู่        ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์         053582110

เบอร์โทรสาร           053582110

สภ.บ้านธิ

ที่อยู่        150 ม.15 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

เบอร์โทรศัพท์         053501754

เบอร์โทรสาร           053501758

สภ.บ้านโฮ่ง

ที่อยู่        204 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

เบอร์โทรศัพท์         053591492

เบอร์โทรสาร           053591492

สภ.ป่าซาง

ที่อยู่        775 ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

เบอร์โทรศัพท์         053521042

เบอร์โทรสาร           053557051

สภ.แม่ทา

ที่อยู่        43 ม.3 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140

เบอร์โทรศัพท์         053976388

เบอร์โทรสาร           053976364

สภ.ลี้

ที่อยู่        563 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

เบอร์โทรศัพท์         053570261

เบอร์โทรสาร           053979666

สภ.เวียงหนองล่อง

ที่อยู่        290 ม.8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

เบอร์โทรศัพท์         053504975

เบอร์โทรสาร           053504976

สภ.เหมืองจี้

ที่อยู่        226 ม.12 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์         053003489

เบอร์โทรสาร           053003489

อัยการ, ศาล, บังคับคดี, เรือนจำ 

 • อัยการ
  ที่ตั้ง ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  โทรศัพท์ 0 5351 1027 ต่อ 219 
  โทรสาร  0 5351 0858
  อีเมล สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน    

 • ศาลจังหวัดลำพูน 

  ที่อยู่ จ่าศาล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 
  โทรศัพท์ 0-5356-0287
  โทรศัพท์ 053 093 510    

 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
  ที่ตั้ง 131 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลาพูน
  จังหวัดลาพูน 51000
  ผู้อำนวยการสำนักงาน นางสาววันวิสาข์ สมมะลวน
  อีเมล : saraban-LPN@led.mail.go.th
  โทรศัพท์ 053 525 516, 065 987 2458, 053 525 515, 053 525 557, 053 525 514    

 • เรือนจำจังหวัดลำพูน
  โทร.053 511 055