ทนายความจังหวัดลำพูน 097 241 8853

ทนายความจังหวัดลำพูน 097 241 8853

เปิดหน้าต่อไป

เกี่ยวกับเครือข่ายทนายความ

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร

ประธานเครือข่ายทนายความ

สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตั้งแต่ปี 2531 ถึงปัจจุบัน ผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Siam International Law Office ซึ่งบริการลูกความต่างชาติและคนไทยและกรรมการบริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด ผมได้รวบรวมทนายความในทุกจังหวัดมาทำงานรวมกันเพื่อให้บริการกับประชาชน ภายใต้เงื่อนไขการทำงานร่วมกันที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

ประหยัด เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายของเรา กระจ่ายอยู่ในทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ในเขตอำนาจศาลทั่วประทศ ทนายไม่ต้องเดินทางไกล ไปทำงานให้กับคุณ ประหยัดค่าเดินทาง ค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายสามารถเดินทางไปพบท่านที่บ้านหรือที่ทำงาน ภายในเวลา 30 นาที ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ 1 ชั่วโมงในต่างจังหวัด

รวดเร็ว เพราะเราเลือกสมาชิกที่อยู่ใกล้คุณ และอยู่ใกล้ศาล ทนายความของเราสามารถเดินทางไปศาลยื่นคำคู่ความภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ปลอดภัย เพราะเครือข่ายทนายความ คัดเลือกและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายสำนักงานทนายความ ภาพถ่ายบ้านหรือที่พักของทนายความ ก่อนที่เราจะรับเป็นสมาชิก และเราจะติดตามการทำงานของทนายทุกคดี ทักเรื่องที่ลูกความมอบหมายให้เราทำงาน


เรามีทีมงานดังนี้

ทนายใกล้คุณ เรามีทนายความในแต่ละจังหวัดไว้ให้บริการคุณ เพื่อประหยัดเงินของคุณ โดยคุณไม่ต้องจ่ายค่าเดินทางหรือค่าที่พักให้กับทนายความของเรา

ทนายใกล้ศาล เพื่อประหยัดค่าจ้างทนายความสูงสุด คุณเลือกจ่ายค่าจ้างเป็นครั้งๆที่ทนายความของเราไปทำงานให้คุณได้

ทนายความคดีของคุณ เป็นทนายความที่มีประสบการณ์ ตกลงค่าจ้างตามความพอใจของทั้งสองฝ่าย

คุณมีปัญหาอะไร มีคดีอยุ่ศาลใหนให้ทนายความในเครือข่ายของเราดำเนินการให้คุณได้เลย นัดพบทนายความของเราได้โทรมากำหนดวันนัดเราได้เลยที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7522

เราทีมงานทนายในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีมงานทนายใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

และทีมงานทนายความคดีของคุณที่มีประสบการณ์ในการทำคดีครับ

มั่นใจได้ว่าเราเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ตรวจสอบการเป็นทนายความในเครือข่ายของเราได้ที่ 081 803 4097

เวปไซต์สมาชิกพันธมิตรเครือข่ายทนายความ

www.Thailandlawyer.info 

www.lawyerpoovong.com 

www.เครือข่ายทนายความ.com 

www.ทนายใกล้คุณ.com 

www.ทนายใกล้ศาล.com 

www.ทนายออนไลน์.com 

www.สู้คดี.com 

www.ทนายคดีอาญา.com 

www.ทนายความคดีอาญาทุจริต.com 

www.ทนายคดีแพ่ง.com 

www.ทนายคดีแรงงาน.com 

www.ทนายคดีครอบครัว.com 

www.ทนายคดีมรดก.com 

www.ทนายคดีที่ดิน.com 

www.ทนายภูวงษ์.com (ประธานเครือข่ายทนายความ)

www.ทนายจอย.com (นครศรีธรรมราช)

www.ทนายครูองอาจ.com (สุรินทร์)

www.ทนายแบงค์.com (เชียงราย)

www.ทนายศิรสิทธิ์.com (กรุงเทพฯ)

www.ทนายธีรภัทร.com (พิจิตร)

www.ทนายโตน.com (ศรีสะเกษ)

www.ทนายประดิษฐ์.com (ลพบุรี)

www.ทนายทัศนีวรรณ.com (สระบุรี)

www.ทนายบ่าว.com (นครสวรรค์)

www.ทนายเรวัติ.com (บุรีรัมย์)

www.ทนายณฐพฤกษ.com (ขอนแก่น)

www.ทนายยศพนธ์.com (ชุมแพ)

www.ทนายวรภาดา.com (นครราชสีมา)

www.ทนายนิดสระบุรี.com (สระบุรี)

www.ทนายเสกสรรค์.com (พิษณุโลก)

www.ทนายพิชิตชัย.com (อุบลราชธานี)

www.ทนายพิศาล.com (อำนาจเจริญ)

www.ทนายอธิปไตย.com (ราชบุรี)

www.ทนายแนนท์.com (หนองบัวลำพู)